Stichting Eigen Krachtvoer

 

Stichting

Stichting Eigen Krachtvoer.

Stichting Eigen Krachtvoer is in 2015 opgericht.
De Raad van Toezicht bestaat uit Gee de Wilde, Sanne van der Leij en Emile Pieters.
Zij bewaken de financiën en zijn een klankbord voor de bestuurder Mark Janssen.
De stichting heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status.
Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting.

Doelstelling en Activiteiten Eigen Krachtvoer.

Doelstelling van de stichting is het stimuleren van de eigen kracht van mensen in armoedesituaties bij het verzamelen, bereiden en conserveren van voedsel.
Activiteiten: Het organiseren en begeleiden van wildpluk wandelingen, maaltijdbereidingen en conserveersessies. Het organiseren van gezamenlijke maaltijden en het uitwisselen van kennis en producten met geestverwante personen en initiatieven. Het ontwikkelen van nieuwe bezigheden en perspectieven voor de deelnemers.
Met de start van onze sociale firma zijn de activiteiten uitgebreid:
-Coaching en opleiding: leden van Eigen Krachtvoer worden gestimuleerd om docent of excursieleider te worden. Daartoe worden middelen beschikbaar gesteld voor coaching en opleiding.
-Begeleiding: leden die werk zoeken en/of zich willen ontplooien als ondernemers wordt begeleiding geboden.
-Scholing: leden die zich willen bekwamen in relevante vaardigheden (webbeheer, visvangst, koken, conserveren, e.d.) kunnen op kosten van de stichting les of stages volgen.

Stichting Eigen Krachtvoer gegevens.

KvK-nummer: 62562290. RSIN: 854867405.
Oprichtingsdatum: 03-02-2015.
Adres: Tweede Van der Helststraat 33 1, 1073 AG Amsterdam.
Raad van Toezicht: Dhr. E. Pieters (voorzitter), Mw. S. Van der Leij en Dhr. G.WM.M de Wilde.
Bestuurder: Dhr. M.A. Janssen
ANBI-status: Stichting Eigen Krachtvoer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
IBAN: NL45INGB 0006741874 t.n.v. St. Eigen Krachtvoer

Stichting Eigen Krachtvoer documenten in pdf formaat

Jaarverslag 2021Jaarverslag 2020Jaarverslag 2019Jaarverslag 2018Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2021Jaarrekening 2020Jaarrekening 2019Jaarrekening 2018Jaarrekening 2017Jaarrekening 2016Jaarrekening 2015
Beleidsplan 2022 Beleidsplan 2021Beleidsplan 2020Beleidsplan 2019Beleidsplan 2018Beleidsplan 2017Beloningsbeleid