Stichting Eigen Krachtvoer

Stichting

Stichting Eigen Krachtvoer.

Stichting Eigen Krachtvoer is in 2015 opgericht.
De Raad van Toezicht bestaat uit Gee de Wilde, Sanne van der Leij en Petra Hunsche.
Zij bewaken de financiën en zijn een klankbord voor de bestuurder Mark Janssen.
De stichting heeft sinds 1 januari 2017 de ANBI-status.
Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar van de belasting.

Doelstelling en Activiteiten Eigen Krachtvoer.

Doelstelling van de stichting is het stimuleren van de eigen kracht van mensen in armoedesituaties bij het verzamelen, bereiden en conserveren van voedsel.
Activiteiten: Het organiseren en begeleiden van wildpluk wandelingen, maaltijdbereidingen en conserveersessies. Het organiseren van gezamenlijke maaltijden en het uitwisselen van kennis en producten met geestverwante personen en initiatieven. Het ontwikkelen van nieuwe bezigheden en perspectieven voor de deelnemers.
Met de start van onze sociale firma zijn de activiteiten uitgebreid:
-Coaching en opleiding: leden van Eigen Krachtvoer worden gestimuleerd om docent of excursieleider te worden. Daartoe worden middelen beschikbaar gesteld voor coaching en opleiding.
-Begeleiding: leden die werk zoeken en/of zich willen ontplooien als ondernemers wordt begeleiding geboden.
-Scholing: leden die zich willen bekwamen in relevante vaardigheden (webbeheer, visvangst, koken, conserveren, e.d.) kunnen op kosten van de stichting les of stages volgen.

Stichting Eigen Krachtvoer gegevens.

KvK-nummer: 62562290. RSIN: 854867405.
Oprichtingsdatum: 03-02-2015.
Adres: Tweede Van der Helststraat 33 1, 1073 AG Amsterdam.
Raad van Toezicht: Dhr. E. Pieters (voorzitter), Mw. S. Van der Leij en Dhr. G.WM.M de Wilde.
Bestuurder: Dhr. M.A. Janssen
ANBI-status: Stichting Eigen Krachtvoer is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
IBAN: NL45INGB 0006741874 t.n.v. St. Eigen Krachtvoer

Stichting Eigen Krachtvoer documenten in pdf formaat.

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015
Beleidsplan 2020

 

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

   Beleidsplan 2021

Beleidsplan 2019 Beleidsplan 2018 Beleidsplan 2017 Beloningsbeleid