Donateurs

donateurs

Wordt Donateur

Niet elk lid van Eigen Krachtvoer kan de eigen bijdrage van € 2,- missen voor een Workshop en/of Excursie. Hiervoor is speciaal het donateurschap bedacht: Je sponsort als donateur een lid van Eigen Kachtvoer zodat dit lid altijd naar een workshop en/of excursie kan gaan.

Stort je donatie op rekening NL45INGB 0006741874 t.n.v. EKV onder vermelding van Donateur.