Rivierkreeftjes

Rivierkreeftjes

In het water in en rond Amsterdam wemelt het van de rivierkreeften. Soms lopen ze massaal over de straat als ze op zoek zijn naar een nieuw territorium. Het gaat om de Amerikaanse rivierkreeft, die zich sinds enkele tientallen jaren in Nederland heeft gevestigd en zich heeft voortgeplant tot massale aantallen.
Het zijn invasieve exoten, zeggen de deskundigen van faunabeheer. Ze richten schade aan, ondergraven de oevers, eten planten en vissenlarven weg en verdringen de inheemse rivierkreeften. Iedereen is het erover eens dat ze bestreden moeten worden en Eigen Krachtvoer werkt daar graag aan mee. Temeer omdat het goed eetbare en lekkere dieren zijn. De staartjes verwerken we graag in pasta’s of pizza’s en van de karkassen koken we een heerlijke bisque. Ook bereiden we een bijzondere schaaldierolie, zie het recept voor Huile d’écrevisses in onze Conserveergids (p. 95).
Het vangen van een rivierkreeft is niet moeilijk. Laat een stukje spek aan een touwtje zakken in het water en in no time grijpt een kreeft zich daaraan vast. Je trekt het touw langzaam omhoog en de kreeft komt boven water. Op dat moment voelt het dier nattigheid en laat hij het stukje spek los. De kunst is om op dat moment een schepnetje er onder te steken.
Ook is het mogelijk om louter met een schepnet kreeften te vangen in ondiep water. Je moet dan weten dat de rivierkreeft vooruit loopt, maar achteruit zwemt. Je moet het schepnet dus achter de kreeft houden, dan zwemt hij in je net. Onze vissers Bob en Paul gaan soms wel snorkelen in Vinkenveen als het water aangenaam genoeg is om te zwemmen.
Je kan de kreeften ook met de hand vangen, dat vergt enige oefening en lef, want je vinger moet niet in de scharen komen.
Rivierkreeften vangen met een fuik is de meest efficiënte methode, maar die is voorbehouden aan beroepsvissers die het ‘schaaldierrecht’ hebben. Een vergunning kan je krijgen als je 850 hectare viswater hebt. Eigen Krachtvoer is met spoed op zoek naar een sponsor die ons dit stukje viswater wil uitlenen. Maar er gaan steeds meer stemmen op om de regels te versoepelen, zodat ook particulieren met fuiken mogen vissen.Vanaf eind mei gaat Eigen Krachtvoer op rivierkreeftenjacht. Geef je op voor een excursie op woensdagmiddag, of voor een privéles (kost 25€, korting met Stadspas). In ons Wildplukrestaurant zal de rivierkreeft binnenkort op het menu komen. Via onze Nieuwsbrief kunt u op de hoogte worden gehouden.

Leuke links

Internetpagina’s die Eigen Krachtvoer interessant vindt:

Wildplukgeluk van Dieuw van ’t Spijker en Mark Janssen.
Wilde Paddestoelen Eten van Mark Janssen.
Table d’ Amis van Gerard Koopmanschap.
De Brede Moestuin van Ellen Mookhoek.
Van Nature Blogspot van Ria Loohuizen.
De Wildplukker van Maurice de Wildplukker.
Oogsten Zonder Zaaien van Slow Food Nl.
Simpel & Slow Koken van Elsje Bruijnestein.
Toos Tuin toont op haar eigen weblog wat zij als tuinier zoal in haar mars heeft.
wildpluk-workshop-met-moos.nl/ van Monique Schaefer

Facebookgroepen die Eigen Krachtvoer van harte aanbeveelt:

Eetbare Wilde Planten
Platform Eetbare Paddestoelen
Paddestoelen Schimmels & Slijmzwammen
De Echte Wildplukker

Sponsors

Huidige sponsors van Stichting Eigen Krachtvoer.Draag je Eigen Krachtvoer een warm hart toe en wil je Eigen Krachtvoer ondersteunen? Bijvoorbeeld met voedsel, materialen of pecunia? Laat dit weten via het contactformulier of de mobiel.

Voor jagers die wild overhebben of vissers die vangsten willen delen, houden wij ons graag aanbevolen. Afgekeurde drank distilleren wij graag. Voorraden vruchten gaan in de jam of de fermenteerton.

Wie ons financieel wil ondersteunen kan dit van de belasting aftrekken: we zijn een ANBI. Zie ook bij donateurs.

We voegen het logo van onze sponsoren graag toe op onze website.

Een boot huren

Varen en/of Vissen met de Noorderzon

De Noorderzon is te huur met schipper voor 20 euro per uur.
Heb je een vaarbewijs en kan je zelf schipperen dan is de prijs 15 euro per uur.

De Noorderzon heeft een buitenboord motor van 8 pk en ruimte voor max 10 personen.

Bootexcursies en Visexcursies zijn ook mogelijk.
Prijzen zijn inclusief benzine kosten.

Neem contact op met Eigenkrachtvoer om dit schip te huren.

Donateurs

donateurs

DONATIES WELKOM!

Statutair doel van Eigen Krachtvoer is het stimuleren van de eigen kracht van mensen in armoedesituaties bij het verzamelen, bereiden en conserveren van voedsel.  Als sociale firma willen we steeds minder afhankelijk worden van subsidies en steeds meer onze eigen inkomsten genereren. Donateurs kunnen ons daarbij erg helpen.  Stort uw donatie op rekening NL45INGB 0006741874 t.n.v. EKV, onder vermelding van Donatie. Hartelijk bedankt!

Privacy verklaring

Privacy-verklaring

Stichting Eigen Krachtvoer, gevestigd aan Tweede Van der Helststraat 33 1, 1073 AG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.eigenkrachtvoer.nl
Tweede Van der Helststraat 33 1, 1073 AG Amsterdam.
06-12820132
Dhr. M.A. Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Eigen Krachtvoer Hij is te bereiken via info@eigenkrachtvoer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Eigen Krachtvoer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eigenkrachtvoer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Eigen Krachtvoer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of ons activiteitenprogramma
– Uitnodigingen voor evenementen
– Om goederen bij je af te leveren of diensten voor je te verrichten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Eigen Krachtvoer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 1 jaar nieuws, activiteiten en evenementen
E-mailadres 1 jaar nieuws, activiteiten en evenementen
Huisadres 1 maand afleveren of ruilen
Telefoonnummer 1 jaar bij regelmatige deelname aan activiteiten

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Eigen Krachtvoer verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Eigen Krachtvoer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Eigen Krachtvoer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eigenkrachtvoer.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Stichting Eigen Krachtvoer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Eigen Krachtvoer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eigenkrachtvoer.nl

Boeken

conserveergidsDit boek vertelt het verhaal van hoe we op de Voedselbank ‘Eigen Krachtvoer’ hebben opgezet. Vooral gaat het over de enorme ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met alles wat er in het wild te plukken, rapen, vangen of vissen is en over hoe je de oogstoverschotten kunt conserveren en bereiden.

ISBN: 978-94-90776-06-0 Juni 2018 136 bladzijden Prijs: €20 (excl. verzendkosten €3)

Bestelformulier Conserveergids

Recepten GanzeneiWilde ganzen zijn prachtige dieren, maar het zijn er te veel. Zij veroorzaken schade en vormen een gevaar voor het vliegverkeer. Daarom worden ze geschoten en vergast. Maar het is veel diervriendelijker om hun eieren te rapen om de populatie te beperken. Bovendien vormen die eieren lekker en natuurlijk voedsel.
In dit boek geven we onze favoriete bereidingswijzen van het ganzenei. Wilde ganzen broeden in maart en april en leveren dan een overvloed aan eieren. Het is daarom belangrijk om ze te conserveren, zodat je er het hele jaar van kan genieten. In dit boek worden negen mogelijkheden beschreven om ganzeneieren te conserveren.

ISBN: 978-90-80953-00-0 Jan 2020 18 bladzijden Prijs: € 8 (excl. verzendkosten € 3)

Bestelformulier Het Ganzenei boekje

handboek paddestoelenEen kookboek voor wilde paddestoelen en een gids om ze te vinden. Beschrijvingen van 40 eetbare paddestoelen en 440 recepten om ze klaar te maken. Tips voor plukkers, handleiding voor determineren, giftige paddestoelen, schoonmaken en conserveren. Het ultieme boek voor de wildplukker.

ISBN: 978-94-90776-02-2 188 bladzijden Bindwijze: Ring met buitencover Prijs € 35,-

Bestelformulier Handboek paddestoelen